FORUM WKKR PTTK 'CYKLISTA' WŁOCŁAWEK

Forum dyskusyjne WKKR PTTK "CYKLISTA" WŁOCŁAWEK poświęcone turystyce rowerowej i nie tylko rowerowej ;)


#1 22-05-2019 10:56:14

 darek61

Administrator

Skąd: Włocławek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Posty: 785

68. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

http://ktkol.pl/2019/05/08/68-centralny … pttk-2019/

Zapraszamy na 68. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK, który odbędzie się w dniach 10-17 sierpnia 2019 r. w Modlinie. Szczegółowe informacje w regulaminie i na stronie zlotowej:
https://pttk.com.pl.


karta zgłoszenia na stronie internetowej


                                  REGULAMIN
      68. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK
10 – 17 sierpnia 2019 r.
Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin
I. Organizator

Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
tel. 22 629 39 47, 627 13 38
e-mail: mazowsze@pttk.com.pl; strona internetowa: pttk.com.pl/69zlot/

II. Patronat Honorowy*:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Prezes Zarządu Głównego PTTK kol. Jacek Potocki
Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK kol. Marek Koba

III. Patronat medialny*:
Telewizyjny Kurier Warszawski
Radio Dla Ciebie

IV. Współorganizatorzy i sponsorzy*:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Zarząd Główny PTTK

V. Zespół organizacyjny Zlotu*:
1.    Komandor Zlotu - Mieczysław Żochowski (tel. 601 327 633)
2.    Koordynator z ramienia Komisji Turystyki Kolarskiej - Grzegorz Kukowka (tel. 507 454 989)
3.    Z-ca komandora ds. organizacyjnych - Rafał Modzelewski (zakwaterowanie, wyżywienie)
4.    Koordynator tras rowerowych - Grażyna Orłowska-Rybicka
5.    Biuro Zlotu - Hanna Bendowska, Barbara Wojnowicz, Urszula Żochowska
6.    Obsługa tras rowerowych - Kazimierz Makieła, Andrzej Roman, Agnieszka Roman, Roman Bittner, Maria Loth-Jaranowska, Stanisław Nowosielski, Zofia Korzeniewska, Jacek Piekarski, Ina Przygoda, Paweł Rozwadowski, Zuzanna Malanowska,
7.    Kierownik spływu kajakowego na Wkrze - Elżbieta Gomulska
8.    Obsługa krajoznawcza zlotu - Wanda Myśliwiec, Małgorzata Wojtatowicz
9.    Obsługa medialna, foto, video - Sylweriusz Rudolf, Tomasz Michałowski, Elżbieta Olędzka, Zbigniew Olędzki
10.    Weryfikacja odznak turystyki kolarskiej - Marian Kotarski
11.    Weryfikacja odznaki KOP – Michał Raczyński

VI. Cele Zlotu
1.    Poznawanie przez uczestników Zlotu piękna Mazowsza, jego historii i teraźniejszości.
2.    Poznanie zabytków i walorów krajoznawczych Mazowsza.
3.    Obchody 645. rocznicy nadania praw miejskich miastu Nowy Dwór.
4.    Obchody 80. rocznicy Września 1939 – napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej.
5.    Promocja regionu.
6.    Promocja regionalnych szlaków rowerowych.
7.    Integracja środowiska turystów kolarzy, wymiana doświadczeń.
8.    Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnych (Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza, Warszawska OK, Miłośnik Puszczy Kampinoskiej, Turysta-Przyrodnik i in).

VII. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
1.    W Zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły, instytucje oraz turyści indywidualni.
2.    Młodzież do lat 18 bierze udział w Zlocie pod opieką osób dorosłych.
3.    Uczestnicy muszą posiadać dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
4.    Każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
5.    Uczestnik Zlotu powinien wydrukować i wypełnić czytelnie kartę zgłoszenia, podpisać a następnie przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną wraz z czytelną kopią dowodu wpłaty lub skanem na podane adresy:

PTTK Oddział „Mazowsze”,
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
    e-mail: mazowsze@pttk.com.pl

6.    Zgłoszenia na Zlot przyjmowane będą w kolejności ich nadsyłania do wyczerpania miejsc.
7.    Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu
własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia.

Wpisowe:
1.    Honorowi członkowie PTTK z aktualną legitymacją PTTK nie płacą wpisowego.
2.    Honorowi przodownicy turystyki kolarskiej, osoby niepełnosprawne (wymagane orzeczenie) oraz młodzież ucząca się /studiująca do lat 26 z aktualną legitymacją PTTK – 50 zł
3.    Przodownicy turystyki kolarskiej z aktualną leg. PTTK – 60 zł
4.    Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. – 70 zł,
5.    Pozostali – 80 zł
6.    Dzieci do lat 7 bez świadczeń zlotowych nie płacą wpisowego.
7.    Wpłata po 17.06.2019 r. wzrasta o 20 zł, (możliwa tylko w miarę wolnych miejsc), organizator nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.
8.    W przypadku pisemnego złożenia rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane. Zwrot za inne zamówione świadczenia w terminie do 15.07.2017 w wysokości 80% kwoty wpłaty.
9.    W przypadku rezygnacji po dniu 15.07.2019 nie przysługuje zwrot za całość świadczeń.
10.    Opłaty prosimy wpłacać na konto:

PTTK Oddział „Mazowsze” w Warszawie, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
nr 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 w PKO BP SA
tytuł wpłaty: 68 CZTKol. (+ nazwiska i imiona uczestników, których wpłata dotyczy).

Świadczenia w ramach wpisowego:
1.    Metalowy znaczek zlotowy,
2.    Bidon,
3.    Materiały krajoznawcze,
4.    Mapa turystyczna,
5.    Identyfikatory dla uczestnika i na rower,
6.    Bezpłatny wstęp do obiektów udostępnionych przez organizatorów,
7.    Odcisk pieczęci zlotowej,
8.    30 pkt premii na KOT za udział w zlocie przez min. 3 dni,
9.    Możliwość zdobywania odznak krajoznawczych regionalnych i ogólnopolskich,
10.    Nagrody dla zwycięzców w konkursach,
11.    Poczęstunek na rozpoczęcie i zakończeniu zlotu,
12.    Ubezpieczenie NNW uczestników nie będących członkami PTTK.
VIII. Obowiązki Uczestników
1.    Posiadanie dowodu tożsamości, legitymacji uprawniających do ulg wpisowego, posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń. Uprawnienia do ulg będą sprawdzane przy rejestracji.
2.    Stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kolarskiej.
3.    Posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z wymogami Prawa o Ruchu Drogowym.
4.    Bezwzględny obowiązek noszenia przez uczestnika Zlotu na terenie bazy identyfikatora zlotowego i umieszczenie na rowerze nr-u uczestnika.
5.    Poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu.
6.    Ze względu na konfigurację terenu i podłoże zalecamy jazdę na rowerach trekkingowych, posiadanie kasków i elementów odblaskowych.
7.    Przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w czasie przejazdu na trasach.
8.    Przestrzeganie Regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym.
9.    Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody.
10.    Przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych.
11.    Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 22.00 - 6.00 na terenie obiektów zlotowych.
12.    Parkowanie aut i przechowywanie rowerów jedynie w miejscach wskazanych przez organizatorów Zlotu.
13.    Uczestnicy Zlotu nienależący do PTTK muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie OC i NW.

IX. Biuro zlotu będzie zlokalizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. gen. Józefa Bema 312.

X. Noclegi
Uwaga: Rezerwację miejsc noclegowych na polu namiotowym (poz. 1) oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (poz. 2) prowadzą organizatorzy.

1. Pole namiotowe na dziedzińcu koszarowca w Twierdzy Modlin,

Pole namiotowe posiada możliwość podłączenia się do energii elektrycznej, zestaw kabin WC TOI TOI Fresh (10 szt.), kontenery prysznicowo-umywalkowe Basic Line, miejsce na ognisko z zapasem drewna. Nie posiada kuchni turystycznej.
Odległość od biura zlotu ok. 800 m.
Ilość miejsc: ok. 150. Koszt: 15 zł za dobę od osoby.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. gen. Józefa Bema 312, tel. 22 713 44 27, e-mail: sekretariat@zstwierdza.edu.pl
Noclegi na 2 salach gimnastycznych (konieczny własny materac i śpiwór). Na korytarzu wzdłuż sal zespół 6 węzłów sanitarnych (po 2 kabiny prysznicowe w każdym). Na wewnętrznym dziedzińcu miejsce do ustawienia rowerów.
Ilość miejsc: do 150. Koszt: 20 zł za dobę od osoby.
Uwaga: Rezerwację miejsc noclegowych w obiektach hotelowych (poz. 3-9) uczestnicy zamawiają we własnym zakresie.

3. Noclegi u Anety, Aneta Kęcińska, ul. 3 Maja 8, tel. 504 056 808, 600 854 687; e-mail: nocleg@noclegiuanety.pl . Odległość od biura zlotu ok. 1600 m.
Pokoje: jeden 5-osobowy, cztery 4-os., jeden 3-os., jeden 2-os., 4 WC, 3 prysznice na korytarzu.
Ilość miejsc: 31. Koszt: 35 zł za dobę od osoby.

4. Usługi Hotelowe Modlin Airport, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mieszka I nr 18, tel. 22 775 12 74, 509 925 914; e-mail: hotel.modlin@o2.pl
Odległość od biura zlotu ok. 1200 m.
Pokoje: dwa 5-osobowe, jeden 3-os., siedem 2-os., wszystkie z WC i prysznicem.
Mieszkanie 3-pokojowe z łazienką (3+4+2 łóżka).
Ilość miejsc: 36. Koszt: od 50 zł za dobę od osoby.
5. Hostel Quadrans, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mieszka I nr 3 (w budynku dworca PKP), tel. 22 775 12 74, 509 925 914; e-mail: hotel.modlin@o2.pl
Odległość od biura zlotu ok. 1500 m.
Pokoje: trzy 3-os., cztery 2-os., łazienki z WC i prysznicem na korytarzu.
Ilość miejsc: 17. Koszt: od 50 zł za dobę od osoby.

6. Hotel Elektromex, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 57F,
tel. 784 285 099. Odległość od biura zlotu ok. 1800 m.
Pokoje: dwu - trzyosobowe, wszystkie z łazienkami.
Ilość miejsc: 36. Koszt: od 50 do 70 zł za dobę od osoby.

7. B&B Airport Modlin, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 2.
Tel. 781 757 560. Odległość od biura zlotu ok. 2400 m.
Pokoje: 2-, 3-, 4-os. z łazienkami.
Ilość miejsc: ok. 30. Koszt: od 54 zł za dobę od osoby.

8. VERSAL*** Apart Hotel, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wojska Polskiego 45a.
Tel. 22 224 55 55. Odległość od biura zlotu ok. 2800 m.
Pokoje 1-3-osobowe (wszystkie z łazienkami).
Ceny za pokoje: pok. 1-os. 115 zł/doba, 2-os – 140 zł/doba, 3-os. – 160 zł/doba (bez śniad.)
Ilość miejsc: ok. 50.

9. Hotelik, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika 22, tel. 22 357 10 09, e-mail: kontakt@nowyhotelik.pl, www.nowyhotelik.pl
Odległość od biura zlotu ok. 1800 m.
Pokoje: pięć 2-os., pięć 3-os., 1 6-os. (2+4), wszystkie z łazienkami.
Ceny za pokoje: pok. 2-os – 140 zł/doba, 3-os. – 200 zł/doba, pok. 6-os. 350 zł/doba.
Uwaga: rezerwacja po przedpłaceniu całej należności.
Ilość miejsc: 31.

Uwaga: w innych hotelach (np. Hotel Mazovia, Modlin Palace, Hotel Sokołowska) ceny są ponad 100 zł od osoby za dobę).

XI. Wyżywienie w formie cateringu.
Dowóz do wszystkich miejsc noclegów, gdzie kwateruje 15 i więcej osób (ew. mniejszej grupy zasady do roboczego ustalenia).
Śniadanie 12 zł; obiadokolacja 20 zł

XII. Informacje dodatkowe:
1. Uczestnicy Zlotu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem grupowym zgodnie z polisami zawartymi na rok 2019 przez Zarząd Główny PTTK (zalecamy ew. dodatkowe ubezpieczenie się w własnym zakresie),
2. Wyżywienie i noclegi stanowią dodatkowo płatne świadczenia,
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone w czasie trwania Zlotu.
4. W biurze zlotu znajduje się apteczka pierwszej pomocy, dodatkowo kluby i grupy zorganizowane powinny posiadać apteczkę pierwszej pomocy,
5. Na identyfikatorze zlotowym zostanie umieszczony numer telefonu biura zlotu do kontaktu w sprawach pilnych.
6. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa w Zlocie,
7. Ilość miejsc na Zlocie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i organizator,
8. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę,
9. Organizatorzy nie ubezpieczają rowerów oraz sprzętu turystycznego uczestników Zlotu.

XIII. SERWIS ROWEROWY:
W trakcie trwania imprezy będzie udostępniony odpłatny serwis rowerowy.

Organizowany Zlot nie jest imprezą o charakterze dochodowym dla organizatorów,
impreza odbywa się na zasadach non profit.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
Załącznik nr 1
Program 68. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK – 2019

9 sierpnia (piątek)
17.00 - 22.00  Przyjmowanie uczestników w biurze zlotu, rejestracja i wydawanie pakietów startowych.

10 sierpnia (sobota)
7.30 - 8.30  Śniadanie
8.00 - 20.00  Przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie i wydawanie pakietów startowych.
10.00 -13.00  Zwiedzanie twierdzy Modlin i miasta Nowy Dwór Mazowiecki z przewodnikiem.
15.00 -18.00 Możliwość zwiedzania Portu Lotniczego w Modlinie w grupach.
18.00 -19.00  Obiadokolacja
19.15  Omówienie tras na dzień kolejny i sprawy organizacyjne

11 sierpnia (niedziela)
7.30 - 8.30 Śniadanie
9.00  Uroczyste Otwarcie Zlotu na terenie twierdzy Modlin
10.00 Wyjazd na trasy zlotowe 1A i 1B.
10.00  Wyjazd na wycieczkę autokarową 8A (Warszawa).
18.00 -19.00 Obiadokolacja
19.15  Omówienie tras na dzień kolejny i sprawy organizacyjne
20.00  Spotkanie integracyjne przy muzyce.

12 sierpnia (poniedziałek)
7.30 - 8.30 Śniadanie
8.30  Wyjazd na trasy zlotowe 2A i 2B
17.00 Zajęcia dla dzieci: „Rower i jego tajemnice”
18.00 19.00 Obiadokolacja
19.15 Omówienie tras na dzień kolejny i sprawy organizacyjne
20.00 Prelekcja z prezentacją nt. historii i atrakcji turystycznych Mazowsza.

13 sierpnia (wtorek)
7.30 - 8.30 Śniadanie
8.30 Wyjazd na wycieczkę autokarową nr 9 (Pułtusk-Opinogóra-Ciechanów-Gołotczyzna)
8.30  Wyjazd na trasy zlotowe 3A i 3B
17.00 Zajęcia dla dzieci: rowerowy tor przeszkód
18.00 - 19.00 Obiadokolacja
19.15  Omówienie tras na dzień kolejny i sprawy organizacyjne
20.00  Spotkanie integracyjne przy muzyce

14 sierpnia (środa)
7.30 - 8.30 Śniadanie
8.30  Wyjazd na wycieczkę autokarową nr 10 (pętla wokół Kampinoskiego PN)
8.30  Wyjazd na trasy zlotowe 4A i 4B
17.00  Konkurs wiedzy o ruchu drogowym i pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
17.00  Zajęcia dla dzieci – miasteczko ruchu drogowego
18.00 -19.00 Obiadokolacja
19.15 - Omówienie tras na dzień kolejny i sprawy organizacyjne.
20.00 - Prelekcja z prezentacją nt. walorów przyrodniczych Mazowsza.

15 sierpnia (czwartek)
7.30 - 8.30 Śniadanie
8.30 - Wyjazd na wycieczkę autokarową nr 8B (Warszawa muzealna)
8.30 - Wyjazd na trasy zlotowe 5A i 5B
17.00 - Konkurs Krajoznawczy o Mazowszu
17.00 - Konkurs rowerowy dla dzieci
18.00 - 19.00 Obiadokolacja
19.15 - Omówienie tras na dzień kolejny i sprawy organizacyjne
20.00 - Spotkanie integracyjne przy muzyce

16 sierpnia (piątek)
7.30 - 8.30 Śniadanie
8.30 - Wyjazd na trasy zlotowe 6A i 6B
18.00 -19.00 Obiadokolacja
20.00 – Uroczyste zakończenie zlotu, rozdanie nagród

17 sierpnia (sobota)
7.30 - 8.30 Śniadanie
8.30 - Wyjazd na trasy zlotowe 7A i 7B
9.00 - spływ kajakowy rzeką Wkrą.
14.00 - przewidywany powrót z tras

Życzymy uczestnikom Zlotu miłych wrażeń, przyjemnych wędrówek, niezapomnianych smaków oraz sprzyjającej pogody.

Załącznik nr 2

Trasy zlotowe rowerowe
1A. Nowy Dwór Maz. - Kępa Nowodworska – Wólka Górska – Trasa Nadwiślańska Prawobrzeżna – Jabłonna (park i pałac) – Buchnik – Kępa Tarchomińska – Nowodwory – przeprawa promowa przez Wisłę – Łomianki Dolne – Rez. Jez. Kiełpińskie – Kiełpin Poduchowny (cm.) – Dziekanów Polski – Nowy Dziekanów – Łomna – Cząstków Mazowiecki – Czosnów – Kazuń Nowy – Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin (ok. 52 km)
1B. Nowy Dwór Maz. – Kępa Nowodworska – Wólka Górska – Trasa Nadwiślańska Prawobrzeżna – Jabłonna (park i pałac) – Rezerwat Jabłonna - Rajszew (szlak zielony rowerowy) – Lasy Chotomowskie (szlak czerwony krosowy) – Dzieło J – Boża Wola – Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin (ok. 45 km)
2A. Nowy Dwór Maz. - Kępa Nowodworska – Dębinki – Boża Wola – Janówek Drugi – Janówek PKP – Szlak Wieliszewski (czerwony rowerowy) – Legionowo przystanek PKP – Legionowo Muzeum – Legionowo PKP – Łajski Grudzie (szl. czarny) – Lasy Nieporęckie (szl. zielony rowerowy) – Nieporęt południowy – Zamostki Wólczyńskie – Wólka Radzymińska – Dąbkowizna – Fort Beniaminów – Nieporęt (kościół) -  Zegrze Południowe – Rez. Łęgi „Storczykowy Gaj” – Dębe zapora – Poddębe – Trasa Obwodowa – Góra – Okunin - Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin (ok. 107 km)
2B. Nowy Dwór Maz. - Kępa Nowodworska – Dębinki – Boża Wola – Janówek Drugi – Janówek PKP – Szlak Wieliszewski (czerwony rowerowy) – Łajski – Zegrze Południowe – Rez. Łęgi „Storczykowy Gaj” – Dębe zapora – Poddębe – Trasa Obwodowa – Góra – Okunin - Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin (ok. 60 km)
3A. Nowy Dwór Maz. – Bronisławka – Pomiechowo – Pomiechówek – Czarnowo – Kikoły – Nowe Orzechowo – Stare Orzechowo – Dębe – Izbica – Jachranka – Skubianka – Zegrze Północne – Jadwisin  - Zegrzynek – Serock – Moczydło – Zaolzie – Pólka – Zabłocie – Jaskółowo – Chrcynno – Nasielsk – Wągrodno – Cegielnia Psucka – Psucin – Podbrody Fort XVI – Brody-Parcele – Pomiechówek – Stanisławowo Górne – Stary Modlin – Twierdza Modlin (ok. 81 km)
3B. Nowy Dwór Maz. – Bronisławka – Pomiechowo – Pomiechówek – Czarnowo – Kikoły – Nowe Orzechowo – Stare Orzechowo – Dębe – Izbica – Rez. Zegrze – Bolesławowo – Stare Orzechowo – Lasy Pomiechowskie (zielony szlak i czarny szlak) – Podbrody Fort XVI – Brody-Parcele – Pomiechówek Stanisławowo Górne – Stary Modlin – Twierdza Modlin (ok. 52 km)
4A. Nowy Dwór Maz. – Zakroczym – Duchowizna – Henrysin Fort X – Nowe Trębki – Kroczewo – Złotopolice – Kamienica Kozaki – Pieścidła – Grodziec – Nowe Radzikowo – Kuchary Skotniki –Radzikowo Stare – Boguszyn – Raszewo Dworskie – Kobylniki – Główczyn – Pruszczyn – Gródkowo – Rębowo – Wyszogród – Chmielewo – Czerwińsk nad Wisłą – Wilkowuje – Chociszewo – Miączyn – Miączynek - Smoszewo - Mochty Smok - Wólka Smoszewska - Zakroczym - Twierdza Modlin (ok. 82 km)
4B. Nowy Dwór Maz. – Zakroczym – Duchowizna – Henrysin Fort X – Nowe Trębki – Kroczewo – Złotopolice – Kamienica Kozaki – Pieścidła – Grodziec – Nowe Radzikowo – Kuchary Skotniki –Radzikowo Stare – Czerwińsk nad Wisłą – Wilkowuje – Chociszewo – Miączyn – Miączynek – Smoszewo – Mochty Smok – Wólka Smoszewska – Zakroczym – Twierdza Modlin (ok. 60 km)
5A. Twierdza Modlin – Zakroczym – Duchowizna – Henrysin – Nowe Trębki – Kroczewo – Sobole – Wojny – Falbog Wielki – Wilamy – Stara Wrona – Joniec – Grabie – Dębiny – Nowe Miasto – Czernie – Miszewo B – Zakobiel – Pozakobiel – Cieksyn – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Rez. Dolina Wkry – Kosewko – Pomiechówek – Stanisławowo Górne – Stary Modlin – Twierdza Modlin (ok. 75 km)
5B. Twierdza Modlin – Zakroczym – Duchowizna – Henrysin – Nowe Trębki – Kroczewo – Sobole – Wojny – Falbog Wielki – Wilamy – Stara Wrona – Dobra Wola – Cieksyn – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno – Rez. Dolina Wkry – Kosewko – Pomiechówek – Stanisławowo Górne – Stary Modlin – Twierdza Modlin (ok. 58 km)
6A. Nowy Dwór Maz. – Nowy Kazuń – Czosnów – Kolonia Adamówek – Kolonia Janówek – Graniczna Droga (czarny szlak) – Cmentarz i Muzeum w Palmirach – Warszawska Droga (czerwony szlak) – cmentarz partyzancki w Wierszach – Emila Posada – Roztoka – Duża Góra – Posada Łubiec – Karpaty – Zamczysko – Górki Sosna Powstańców 1863 – Górki kościół – Cisowe – Posada Cisowe - Kromnowska Droga – Piaski Królewskie – Droga Maślarka (Kampinoski Szlak Rowerowy) – Leśnictwo Wilków – OOŚ Rybitew – Stanisławów – Grochale Górne – Nowe Grochale – Sady – Nowy Kazuń - Nowy Dwór Maz. (ok. 82 km)
6B. Nowy Dwór Maz. – Nowy Kazuń – Czosnów – Adamówek (Kampinoski Szlak Rowerowy) – Łosia Wólka – Małocice – Jesionka – Czeczotki – Cybulice Duże – Jakubowszczyzna – OOŚ Rybitew – Teofile – Leoncin – Stanisławów – Głusk – Nowe Grochale (szlak zielony) – Nowe Grochale brzeg Wisły – Sady – Nowy Kazuń - Nowy Dwór Maz. (ok. 48 km)
7A. Nowy Dwór Maz. – Nowy Kazuń – Czosnów – Kaliszki Dolne – Palmiry (wieś) – Dziekanówek – Sadówka – Dziekanów Leśny (szpital) – Kamień Andrzeja Zboińskiego – Na Miny – Kamień Witolda Plapisa – Stary Dąb – Posada Sieraków – Sieraków (szlak czarny) – Izabelin (Dyrekcja i Centrum Edukacji Kampinoskiego PN) – Izabelin UGm – Truskaw pod lasem – Truskawska Droga (szlak żółty) – Zaborów Leśny OOŚ – Mogiła Powstańców 1863 r. – Groblowa Droga – Truskawka – Janówek – Kolonia Janówek – Kolonia Adamówek – Adamówek – Czosnów – Nowy Kazuń - Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin (ok. 70 km)
7B. Nowy Dwór Maz. – Nowy Kazuń – Czosnów – Kaliszki Dolne – Palmiry (wieś) – Sejmikowa droga (szlak żółty) – Mogilny Mostek – szlak czerwony – Muzeum i Cmentarz Palmiry – Graniczna Droga (szlak czarny) – Kolonia Janówek – Kolonia Adamówek – Adamówek – Czosnów – Nowy Kazuń - Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin (ok. 41 km)
Wycieczki zlotowe autokarowe
8A. 11.08. (niedziela) Nowy Dwór Maz. – Warszawa – zwiedzanie: Park Łazienkowski, Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza i Park Saski, Muzeum Powstania Warszawskiego (wszystkie obiekty – Kanon Krajoznawczy Polski)
8B. 15.08. (czwartek) Nowy Dwór Maz. – Warszawa muzealna – zwiedzanie: Starówka i Muzeum Warszawy (nowa ekspozycja), Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Wilanów (pałac i park) (wszystkie obiekty – KKP).
9. (13.08. wtorek) Nowy Dwór Maz. – Pułtusk (KKP kolegiata proj. Giovanni Battista Veneziano ze słynnym sklepieniem „pułtuskim”, zamek biskupów płockich, ratusz z gotycką wieżą, najdłuższy rynek w Europie i in.) – Opinogóra (KKP Muzeum Romantyzmu) – Ciechanów (KKP zamek książąt mazowieckich i Muzeum Szlachty Mazowieckiej) - Gołotczyzna (Muzeum Pozytywizmu)
10. (14.08. środa) Wycieczka wokół Kampinoskiego PN: Nowy Dwór Maz. – Brochów (KKP kościół gotycko-renesansowy proj. Giovanni Battista Veneziano ) – Żelazowa Wola (KKP Muzeum Dom urodzenia F. Chopina) – Sochaczew (KKP Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą) – Niepokalanów (KKP zespół klasztorny franciszkanów i muzeum) – Granica (KKP Ośrodek Muzealny Kampinoskiego PN i OOŚ Granica) – Kampinos (kościół drewniany z XVIII w. z cennym wyposażeniem) - Nowy Dwór Maz. Twierdza Modlin. Wycieczka w połączeniu z przejechaniem tras rowerowych 6A i 7A pozwala zaliczyć zwiedzenie Kampinoskiego PN do Odznaki Krajoznawczej Polski.
Dodatkowe atrakcje i wycieczki:

11. Zwiedzanie browaru Ciechan w Ciechanowie z przewodnikiem + degustacja.
Koszt 40 zł; Termin: 12.08.2019 r. Wyjazd o godz.13.00, planowany powrót o g. 18,00.

12. Spływ kajakowy rzeką Wkrą Sochocin – Modlin
Koszt 40 zł; Termin: 17.08.2017.

13. Zwiedzanie zapory wodnej w Dębem (w ramach tras zlotowych 12 i 13 sierpnia).

14. Zwiedzanie portu lotniczego Warszawa-Modlin (10 sierpnia od g. 15,00, 20 zł).

Uwaga: wszystkie imprezy autokarowe zostaną zorganizowane przy minimum 35 chętnych uczestnikach.

Zapraszamy serdecznie!
Organizatorzy


"Nie przejmuj się życiem i tak nie wyjdziesz z niego żywy."

Offline

 
COPYRIGHT BY ˆ WKKR PTTK "CYKLISTA" WŁOCŁAWEK 2008 - 2014

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora